(dincolo de) Senzorial

3 instalatii/20/25/30 octombrie)

rosu: viata / cunoastere / durere – bucurie / cautare / miscare – nemiscare / ritm / emotie / extaz
alb: moarte / antrenament pentru nefiinta / disolutia eului / evolutia spre sine / drumul alb / purificare / imponderabilitate / simplitate / etern
negru: re-nastere / transformare spirituala / macro-microcosmos / meditatie / repaus interior / sedimentarea linistii / contopire cu absolutul

Experimentarea obtinerii unor stari de tip hipnotic (relaxare – concentrare / atentie – neatentie, percepute simultan, stari de emotie profunda, de golire a mintii, de repaus interior, de vertij), prin stimulari senzoriale, ritmice, monotone (vizuale, auditive, tactile), toate acestea având rolul de a înlesni trecerea dincolo de pragul senzatiilor, oferindu-se premize accederii unui alt nivel cognitiv, unde se realizeaza:
- anihilarea temporara a eului si regasirea sinelui
-individuatia – eliberarea sinelui de învelisul fals al personei (masca sociala)
-autocunoasterea– determina nasterea unei constiinte largite ce plaseaza individul într-o relatie de comuniune indisolubila, neconditionata, cu lumea, constiinta ce face sa dispara egoismul dorintelor, temerilor, sperantelor si ambitiilor personale, prin stergerea stratului inconstientului personal de pe inconstientul colectiv .
Expozitia a fost, pentru experimentatori, o incursiune in inconstientul colectiv, in cel personal, o intoarcere in trecutul trait si cel netrait, un moment de introspectie, o clipa uitare de sine si de contopire cu absolutul.
Impresii

Alb

 • m-am simtit în Paradis (studenta la arte)
 • pe la mijloc am simtit o teama, o angoasa (sculptor)
 • a fost minunat, am simtit ca zbor, pâna am vazut oglinda… când am revenit brusc pe pamânt (artist plastic).
 • am simtit o ameteala si o stare de uitare de sine (contabila)
 • eliberare de grijile zilnice (cineva)
 • mi-am aminti de copilarie când alergam prin lanul de porumb, iar frunzele îmi mângâiau fata (asistent medical)
 • ameteala, lume densa, greutatea înaintarii (ca printr-un lichid uleios) care ma obliga sa ma vad asa cum sunt (fosta studenta la arhitectura)

Rosu

 • viata exterioara – traseul, o senzatie de agitatie, de taiere a respiratiei / viata interioara – casetele , regasirea linistii (artist plastic).
 • senzatie de bucurie, împlinire si ca nu mai pot sa respir (studenta la arte)
 • padure, golirea mintii, smulgere din cotidian, placut –variante de miscare, desen al vietii, conditionarea din viata dar si libertatea alegerii
 • parcursului; rosu - viata, energie; casetele –constiinta / corpul se odihneste dar mintea lucreaza. Impresie generala: este important ca merg (trecator), dar realizez cât de mult ne-am îndepartat de natura (fosta studenta la arhitectura).
 • mi-am dat seama cât de departe suntem de natura si de lucrurile simple (bibliotecara).

Negru

 • doi ochi si o inima care bate (fosta studenta la arhitectura).
 • presiune la nivelul inimii, o concentrare si totodata o dispersie, vizual- stare de agitatie, iar auditiv- una de liniste /stare contradictorie (bibliotecara).
 • Matrice, astepti sa se întâmple ceva ce nu mai vine; simti o anume dezamagire, dar îti dai seama ca asa este si viata, simpla în liniaritatea ei si ca noi supraevaluam grijile noastre marunte, ridicându-le la rang de evenimente (artist plastic).

(beyond) Sensorial

3 installations/October/20th/25th/30th

Red: life / knowledge / pain – joy / search / motion – motionlessness / rhythm / emotions / ecstasy

White: death / training for non-existence / dissolution of the ego / evolution towards the self / the white road / purification / imponderability / simplicity / the eternal

Black: re-birth / spiritual transformation / macro-micro-cosmos / meditation / interior repose / the deposit of tranquility / becoming one with the absolute

Experiencing the achievement of some stages of hypnotic nature (relaxation – concentration / attention – inattention, simultaneously perceived, frames of mind of profound emotion, of mind emptying, of interior repose, of vertigo) by sensorial, rhythmic, monotonous stimulations (visual, auditory, tactile), all of them having the role to facilitate passing beyond the threshold of sensations, thus being created the premises of acceding to another cognitive level, where the following aspects are achieved:

- the temporary annihilation of the ego and the reunion with the self
- the individuation - freeing the self of the false cover of the persona (the social mask)
- the self-knowledge – it determines the creation of a comprehensive consciousness which places the individual in a relation of indissoluble, unconditioned communion with the world, a consciousness which makes the selfishness of desires, fears, hopes and personal ambitions disappear by erasing the layer of the personal unconscious mind from the collective unconscious mind.

For the experimenters, the exhibition has been an inroad in the collective unconscious mind, in the personal one, a regression in the lived and unlived past, it has been a moment of introspection, a moment of self-oblivion and of becoming one with the absolute.

View project